Gemeente en verhuizen naar een Hospice

Op het moment dat iemand verhuist naar een ander adres en het bestaande adres kan niet meer aangehouden worden, dan kan deze niet meer ingeschreven blijven staan op het ‘oude’ adres en zal er aangifte van verhuizing moeten worden gedaan. Als het nieuw adres in een andere gemeente is doet men aangifte in de nieuwe gemeente.

De basisregistratie personen (BRP) kent twee soorten adressen, namelijk woonadres en briefadres. Een woonadres is een adres waar men daadwerkelijk verblijft en daar moet je dus ingeschreven staan. Als je (tijdelijk) niet beschikt over een woonadres dan kun je bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook een instelling voor gezondheidzorg zijn (dus een hospice). Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft.  

Als je op een briefadres staat ingeschreven houdt dat in dat je daar niet feitelijk verblijft maar je staat daar dan administratief ingeschreven en bent zo voor de overheid ook bereikbaar.  De briefadresgever verplicht zich namelijk dat post voor betrokkene in het bezit komt van de persoon die een briefadres heeft gekregen.

Opties

Als je naar een Hospice in een andere gemeente verhuist, dan heb je dus de volgende drie opties.

  • De eerste is het huidige adres behouden. Dat kan als de woning in eigendom blijft of de huur doorgaat.
  • De tweede is ingeschreven worden in de andere gemeente op het adres van het Hospice.
  • De derde mogelijkheid is kiezen voor een briefadres bij familie of anderen en de aangifte in de gemeente waar de briefadresgever woont van deze adreswijziging.

De briefadresgever moet hiervoor  wel toestemming geven. Een verhuizing naar een hospice moet altijd aan de gemeente worden doorgegeven om uitschrijving uit de BRP te voorkomen.

Waarom kun je niet op je oude adres ingeschreven blijven?

Als iemand verhuist naar een hospice en zijn adreswijziging niet aan de gemeente doorgeeft, kan dit problemen veroorzaken. Als op het oude adres nieuwe bewoners zich laten inschrijven en de oude bewoner staat nog op dit adres ingeschreven, dan wordt door de gemeente een adresonderzoek opgestart. Dit geld dus alleen als de woning in eigendom verkocht is of de huur opgezegd is.

Mocht het adresonderzoek niets opleveren dan bestaat de mogelijkheid dat de ‘oude’ bewoner uit de BRP wordt uitgeschreven met adres onbekend. Vandaar dat een verhuizing (of het nu een

Deel dit bericht

Gerelateerde artikelen

Hospice de Cirkel

Veth Investments doneert aan hospice voor investering in uitstraling entree Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard bestaat inmiddels 2,5 jaar.

Lees meer