Aanmelden

inschrijven - Hospice-info
bedienen van een ziekenhuisbed - Hospice-info

Wat is er nodig?

Om naar een Hospice te kunnen is er een ondertekende verklaring van een arts nodig waarin staat dat u in aanmerking komt voor palliatieve terminale zorg. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u (of uw familie) kunt u ook zelf aanmelden.

 

Hoe kan een aanmelding op gang gezet worden?

De aanmelding kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Sinds 2020 is in de meeste gevallen geen terminaliteitsverklaring meer nodig. De terminaliteitsverklaring van de behandelend arts gaf aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan drie maanden was. De verklaring zorgt voor veel onvrede onder patiënten en zorgprofessionals, omdat het patiëntonvriendelijk is en voor veel onnodige administratie zorgt. Een arts of (wijk)verpleegkundige kan de opname aanvragen.

De aanmelding kan telefonisch worden gedaan, daarbij zullen u tijdens deze telefonische intake een aantal vragen worden gesteld, zoals uw zorgbehoefte maar ook wordt er gevraagd naar uw burgerservice nummer en zorgpolis.

Als u of uw naasten eerst willen weten hoe het hospice eruit ziet, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hospice voor een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek. U krijgt dan een rondleiding en alle vragen kunnen direct beantwoord worden.