klacht Hospice - Hospice-info

Wat te doen bij een klacht?

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, de afspraken, de zorg, een persoon of iets anders dat binnen het hospice plaats vindt. Maak dit dan kenbaar. Dat kan via een gesprek, een mail of een brief.  Als u daar zelf moeite mee heeft, laat het dan iemand voor u doen. Het is heel belangrijk dat er in een vroeg stadium iets aan het probleem gedaan kan worden. Het beste kunt u eerst kenbaar maken aan de persoon waar u de klacht tegen richt of met de coördinator. Misschien dat een gesprek tot een oplossing kan komen.

Komt u er samen niet uit? Dan zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk.

  • Behandeling van de klacht door de zorgaanbieder. Deze moet binnen 6 weken reageren, welke 1 keer verlengd mag worden met 4 weken.
  • Behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris.  Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder deze hebben. Heeft uw zorgaanbieder geen klachtenfunctionaris, dan kunt u dit doorgeven via Landelijk Meldpunt Zorg. Daar kunt ook advies vragen
  • Behandeling van de klacht door de geschilleninstantie. Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder zich hierbij hebben aangesloten.
  • Behandeling van de klacht door Het Tuchtcollege voor de gezondheidzorg.  Lees waarover u een klacht kunt indienen op de website van het tuchtcollege. U kunt daarbij hulp van een  tuchtklachtfunctionaris krijgen.
  • Behandeling van de klacht door Landelijk Meldpunt Zorg: Hulp en advies bij klachten. Deze geeft advies en informatie over afhandeling van uw klachten. Ze lossen deze niet op, maar wijzen wel de weg hiernaar toe, beantwoorden vragen en geven praktische tips. Lees meer op de website Landelijk Meldpunt Zorg
  • Behandeling van de klacht door de landelijke klachtencommissie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), een onafhankelijke commissie waarvan de leden benoemd zijn door de ledenraad en het bestuur van VPTZ Nederland. Uitgangspunt bij de behandeling van klachten en geschillen is dat allereerst zo dicht mogelijk bij de bron een oplossing wordt gevonden.  lees meer op de klachtenpagina van VPTZ