klacht Hospice - Hospice-info

Wat te doen bij een klacht?

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, de afspraken, de zorg, een persoon of iets anders dat binnen het hospice plaats vindt. Maak dit dan kenbaar. Dat kan via een gesprek, een mail of een brief.  Als u daar zelf moeite mee heeft, laat het dan iemand voor u doen. Het is heel belangrijk dat er in een vroeg stadium iets aan het probleem gedaan kan worden. Het beste kunt u eerst kenbaar maken aan de persoon waar u de klacht tegen richt of met de coördinator. Misschien dat een gesprek tot een oplossing kan komen.

Komt u er samen niet uit? Dan zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk.

  • Behandeling van de klacht door de zorgaanbieder. Deze moet binnen 6 weken reageren, welke 1 keer verlengd mag worden met 4 weken.
  • Behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris.  Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder deze hebben. Heeft uw zorgaanbieder geen klachtenfunctionaris, dan kunt u dit doorgeven via Landelijk Meldpunt Zorg. Daar kunt ook advies vragen
  • Behandeling van de klacht door de geschilleninstantie. Sinds 2017 moet elke zorgaanbieder zich hierbij hebben aangesloten.
  • Behandeling van de klacht door Het Tuchtcollege voor de gezondheidzorg.  Lees waarover u een klacht kunt indienen op de website van het tuchtcollege. U kunt daarbij hulp van een  tuchtklachtfunctionaris krijgen.
  • Behandeling van de klacht door Landelijk Meldpunt Zorg: Hulp en advies bij klachten. Deze geeft advies en informatie over afhandeling van uw klachten. Ze lossen deze niet op, maar wijzen wel de weg hiernaar toe, beantwoorden vragen en geven praktische tips. Lees meer op de website Landelijk Meldpunt Zorg
  • Behandeling van de klacht door de landelijke klachtencommissie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), een onafhankelijke commissie waarvan de leden benoemd zijn door de ledenraad en het bestuur van VPTZ Nederland. Uitgangspunt bij de behandeling van klachten en geschillen is dat allereerst zo dicht mogelijk bij de bron een oplossing wordt gevonden.  lees meer op de klachtenpagina van VPTZ

"Help, mijn moeder heeft te horen gekregen dat ze het Hospice moet verlaten, wat zijn haar rechten?"​

Het gebeurt niet vaak, maar soms krijgt de familie/bewoner te horen dat er een gesprek gaat komen om het vervolgtraject -met als doel verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis- door te spreken. Als u het niet eens bent met deze gang van zaken heeft u niet de tijd om te wachten op de behandeling van een klacht. Het is fijn als u dan weet wat uw rechten zijn en waar u hulp kunt krijgen.

Als iemand een palliatieve terminale indicatie heeft, blijft deze persoon recht hebben op palliatieve terminale zorg, ook al duurt deze langer dan de verwachtte 3 maanden. Die 3 maanden zijn een richtlijn, nooit een vaststaand tijdvlak. De zorg blijft bestaan en vergoed tot het overlijden.  Als er een verandering in deze indicatie is, dan moet een arts dit onderbouwd hebben en in het dossier staan. Deze kunt u opvragen en inzien. Als iemand geen palliatieve terminale indicatie meer heeft, dan kan het zijn de zorg in het Hospice niet meer vergoed wordt en verhuizing naar een verzorgingstehuis een optie is. 

Mocht u twijfels over de verandering van de indicatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

Ook zijn er praktijkteams van de Rijksoverheid dat u in kunt schakelen. Deze teams helpen burgers, professionals en zorginstellingen om knelpunten in de zorg op te lossen. Deze hulp is gratis.

Contactgegevens
Telefoonnummer (030) 789 78 78
E-mailadres meldpunt@juisteloket.nl
Internet Contact met het Juiste Loket
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur