paardenbloem die pluisjes loslaat in de wind - Hospice-info

Zorg indicatie

Een hospice is er voor om de laatste maanden van iemands leven zo aangenaam mogelijk te maken. De zorg die hier wordt gegeven heet palliatief terminale zorg (PTZ). Deze zorg is erop gericht iemand met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in een huiselijke sfeer. Zorg is pas palliatief terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Om naar een Hospice te kunnen is er een ondertekende verklaring van een arts nodig waarin staat dat u in aanmerking komt voor palliatieve terminale zorg. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u (of uw familie) kunt u ook zelf aanmelden.

Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig de aanvraag te doen via CIZ, de zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg. Deze extra zorginzet wordt onderbouwd en vastgelegd in een zorgleefplan.

Heeft een cliënt een pgb (persoons-gebonden-budget) voor Wlz-zorg(Wet Langdurige Zorg) en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.

In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. 

De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. 
Kijk op de website van het Ministerie van Volksgezondheid voor meer informatie .

Verhuizen naar een hospice


Als u naar een hospice verhuist en geen woonadres in eigen bezit of huur achterlaat, moet u dit moet doorgeven aan de gemeente. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen Rijksoverheid). Daarnaast maken de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van de gegevens in de BRP. De basisregistratie personen (BRP) kent twee soorten adressen, namelijk woonadres en briefadres.

Een woonadres is een adres waar men daadwerkelijk verblijft en daar moet je dus ingeschreven staan. Als je (tijdelijk) niet beschikt over een woonadres dan kun je bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook een instelling voor gezondheidzorg zijn (dus een hospice). Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Als je op een briefadres staat ingeschreven houdt dat in dat je daar niet feitelijk verblijft maar je staat daar dan administratief ingeschreven en bent zo voor de overheid ook bereikbaar. De briefadresgever verplicht zich namelijk dat post voor betrokkene in het bezit komt van de persoon die een briefadres heeft gekregen. Mocht je een eigen woning bezitten of de huur blijven doorbetalen (soms is dit een vereiste van een hospice omdat de gezondheidssituatie positief kan veranderen) dan hoef je je niet uit te laten schrijven bij de gemeente. Het bestaande adres kan dan blijven dienen als woonadres.

Als je naar een hospice in een andere gemeente verhuist, dan heb je dus drie opties.

  1. Als je je huidige woonadres behoudt hoeft je niets te doen.
  2. Ingeschreven worden in de andere gemeente op het adres van het Hospice.
  3. Kiezen voor een briefadres bij familie of anderen en de aangifte in de gemeente waar de briefadresgever woont van deze adreswijziging.

De briefadresgever moet hiervoor  wel toestemming geven. Een verhuizing naar een hospice moet dan altijd aan de gemeente worden doorgegeven om uitschrijving uit de BRP te voorkomen.