Het vasthouden van handen - Hospice-info
Man houdt zijn zieke vrouw vast - Hospice-info
Roos met kaartje voor afscheid - Hospice-info

Afscheid

Het is enorm belangrijk en waardevol om in de laatste fase een goed afscheid te kunnen nemen. Er is alle ruimte en tijd bij het Hospice om dit samen of onder begeleiding , maar vooral op uw eigen manier te doen.

Bij het verlaten van de Hospice staan we ook nog een keer stil bij de persoon die je was, hoe je hebt geleefd en wat voor spoor je achter hebt gelaten…

Diverse Hospices hebben eens in de zoveel tijd een herinneringsavond. Hiervoor worden de nabestaanden uitgenodigd en de overleden cliënten staan deze avond centraal. Tijdens deze avond wordt op passende wijze uitdrukking gegeven aan de gevoelens die er leven en is er ruimte voor samen van gedachten en herinneringen te wisselen.