Hospice de sporen buitenkant van het gebouw - Hospice-info

Locaties

Er zijn in Nederland bijna 200 Hospices.  De gemiddelde beoordeling is een 9,5. Dat is erg hoog en laat zien dat deze zorg erg fijn wordt ervaren. Wilt u een Hospice in uw omgeving vinden, kijk dan op  Zorgkaart Nederland/Hospice.

Daar vindt u meer informatie, de waarderingen en ervaringen van anderen en onder welke organisatie deze Hospice valt.

Of vind een Hospice via Filica. 

Bent u terminaal, maar wilt u liever de Palliatieve Terminale Zorg thuis ontvangen, dan zijn ook daar mogelijkheden voor.

Terminale thuiszorg

Er zijn diverse (particuliere) organisaties waarbij u terminale zorg kunt afnemen. De zorg is vooral op geconcentreerd op het bieden van comfort en rust zodat in alle rust afscheid genomen kan worden in de eigen omgeving. Verder op het verlichten van lichamelijke pijn en het bieden van een luisterend oor voor vragen die ontstaan op sociaal, psychologisch en spiritueel vlak. De zorg kan zowel overdag als in de nacht plaatsvinden. Thuis sterven kan heel mooi, maar ook heel zwaar zijn. Voor u, maar ook de naasten. Daarom is het belangrijk dat u daarin heel goed begeleid wordt, maar wel uw eigen route hierin kunt volgen.

Reguliere palliatieve terminale zorg wordt vergoed via uw zorgverzekering of vanuit de Wlz. Als u gebruik wilt maken van een particuliere thuiszorg, dan dient u de zorg zelf te betalen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een PGB (persoonsgebonden budget) en hiermee (een deel) van de zorg betaalt.

 
Hulp door vrijwilligers:

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ de zorg en ondersteuning aan mensen die terminaal zijn en hun mantelzorgers. Als u ervoor kiest om thuis te sterven komt er misschien een tijd dat het niet meer alleen gaat met de hulp van thuiszorg, familie en vrienden. Dan kunt u een intakegesprek aanvragen en uw wensen kenbaar maken. Dan wordt de hulp van vrijwilligers met u doorgesproken. Dat kan voor overdag zijn maar ook in de nacht. Er zijn hier zelden kosten aan verbonden. 

Lees meer Organisaties – VPTZ