Welkom

bij Hospice-info

Welkom op de website van Hospice-info, een onafhankelijke site waar u informatie over Hospices in Nederland kunt vinden. Er zijn veel vragen bijvoorbeeld over de de tijd die je er mag verblijven, de werkwijze, het aanmelden, de kosten en de zorg. Op deze website vindt u zoveel mogelijk antwoorden hierop. De overeenkomsten tussen de verschillende Hospices zijn als standaard gekozen. Toch zou het kunnen voorkomen dat het Hospice van uw keuze andere regels en tarieven hanteert. Het is altijd aan te raden ook op de website van de desbetreffende Hospice te kijken en bij vragen een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding en persoonlijk gesprek.
Panorama of sick woman with cancer touching window in the hospice during treatment

Indicatie

Een hospice is er voor om de laatste maanden van iemands leven zo aangenaam mogelijk te maken. De zorg die hier wordt gegeven heet palliatieve terminale zorg. Zorg is pas palliatieve terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

shutterstock_107195039

Aanmelden

De aanmelding kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er is sinds 2020 in de meeste gevallen geen terminaliteitsverklaring meer nodig.

shutterstock_339114656

Opname

Als u voldoet aan de voorwaarden en na overleg tussen de behandelend arts / (wijk) verpleegkundige en de hospice arts kunt u worden opgenomen. Een opname kan soms al binnen 24 uur plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer.

Close-up of a hand with a peripheral venous access catheter

De zorg

Als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk om het leven zo goed mogelijk af te ronden met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid of benauwdheid.

Dandelion seeds in the sunlight blowing away across a fresh green morning background

Afscheid

Het is enorm belangrijk en waardevol om in de laatste fase een goed afscheid te kunnen nemen. Er is alle ruimte en tijd bij het Hospice om dit samen of onder begeleiding , maar vooral op uw eigen manier te doen.

Nurse in apron comforting elder lady by touching her hands

Team bij een Hospice

De meeste Hospices werken multidisciplinair, dat wil zeggen dat ze met een team van artsen, verpleegkundigen en de consulent geestelijke zorg de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de unieke situatie van elke gast.

Senior woman holding her hands with painted nails on wooden walking stick

Vrijwilliger worden

Het Hospice draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de cliënten. Zij geven ondersteuning op diverse vlakken.

shutterstock_115638607

laatste wensen

Er zijn diverse stichtingen die zich belangeloos inzetten om de laatste wens van een terminaal zieke te vervullen, hier vindt u de verschillende stichtingen en contactgegevens.

Koop een boek voor 7,95 en doneer daarmee 1 boek voor mensen met een terminale indicatie in het hospice, inloophuis of zorginstelling!

 

Een notebook om in de laatste levensfase jouw gedachten, wensen en ervaringen op te schrijven en om gevoelens, herinneringen en woorden te noteren als geschenk aan jezelf of voor een ander…

Deel je eerste levenservaringen, je vriendschappen, muziek die je ontroert. Maar laat ook weten hoe het voelde toen je de diagnose kreeg, wat je in dit deel van je leven nog graag wilt. Laat ook je dierbaren aan het woord zodat je samen het proces kunt doorlopen en vastleggen.
Laat je vingerafdruk achter in woord en beeld, want jij bent uniek…

Lees meer
nl_NLDutch