Geestelijke zorg

Palliatieve zorg omvat buiten het lichamelijke ook zorg van psychosociale en spirituele aard. Vanuit deze zorgvisie is aan het hospice vaak een geestelijk verzorger verbonden. Hij of zij is er voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of levensovertuiging. U kunt zelf aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim. Deze begeleiding is er ook voor uw naasten, altijd in overleg met u.
De geestelijk verzorger kan samen met u stil staan bij wat u overkomt en helpen met het ordenen van gedachtes en gevoelens. Zien wat gelukt of juist niet gelukt is, maar ook is er tijd en ruimte voor liefde en dankbaarheid naar het leven en belangrijke naasten. Samen zoeken naar wat voor u belangrijk is (geweest) en wat u kracht, troost en inspiratie kan geven. Voor iedereen is dit weer anders.

Natuurlijk is ook uw eigen geestelijk verzorger van harte welkom.

nl_NLDutch