Algemene informatie

zonsopgang tussen takken met bloesem - Hospice-info

Justin Philipsen en Demi van Herpen, studenten Fontys Hogeschool Journalistiek, maakten een even intieme als integere documentaire over de laatste levensweken van Bart van Laarhoven in Hospice de Sporen.

Er zijn 3 soorten Hospices : Bijna Thuis Huizen (BTH), High Care hospices (HCH) en hospices verbonden aan of in een verpleeginstelling of verzorginstelling (PU). Er zijn ook hospices speciaal voor kinderen.

In het Hospice kunnen terminaal zieken met een levensverwachting tot ongeveer drie maanden in een huiselijke sfeer zich met hun naasten voorbereiden op het levenseinde. De aandacht en zorg is vooral gericht op de laatste levensfase en om afscheid te nemen van het leven op een eigen manier. Er is 24 uur per dag zorg. Dit maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele begeleiding het leven op een waardige manier te voltooien, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen. Hierbij is altijd oog voor uw persoonlijke wensen. U blijft baas over uw eigen leven al bent u in een andere omgeving. Daarnaast zijn er meestal vrijwilligers aanwezig om u ondersteuning te geven, om gezellig een praatje te maken of bijvoorbeeld te gaan wandelen. Zij staan altijd voor u klaar, maar dringen zich nooit op. Het gaat immers om uw leven, uw welzijn en wat u prettig vindt.

Lichaam en geest
De zorgverlening richt zich naast de lichamelijke zorg ook op de psychische, sociale en spirituele behoeften van u en uw naasten. Naasten blijven betrokken bij de zorgverlening en kunnen 24 uur per dag in het hospice terecht en kunnen ook blijven slapen.

Team
Het team van medewerkers bestaat uit palliatief deskundige verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en vrijwilligers. Indien gewenst is er geestelijke zorg beschikbaar.

In het Hospice zijn diverse kamers die op een sfeervolle manier zijn ingericht, maar waar u met uw eigen spullen een fijne omgeving kunt creëren. De kamers beschikken over het algemeen over een badkamer, tv, zithoek, koelkast, magnetron, kitchenette en in sommige gevallen een eigen terras.

Bezoek
Over het algemeen is bezoek altijd welkom. Het is wel verstandig dit te overleggen zodat er rekening gehouden kan worden met de wensen van u. Ook bezoek van uw huisdier is over het algemeen toegestaan. Het is mogelijk om op de kamer een extra bed te plaatsen, zodat uw naasten dichtbij kunnen blijven. Daarnaast is er vaak een gemeenschappelijke huiskamer en een keuken waar verse gerechten (vaak door vrijwilligers) klaar gemaakt worden, in overeenstemming naar uw wensen. Huisdieren zijn onder bepaalde voorwaarden welkom. U, of uw familie dient dan wel zelf voor het huisdier te kunnen zorgen.

 

Goed om te weten: de zorg blijft beschikbaar ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. 

Er is veel onduidelijkheid over de periode van 3 maanden en wat er daarna gebeurd. Bij sommige mensen bestaat de angst dat ze na 3 maanden het hospice moeten verlaten. In 2019 overleden ruim 10.000 mensen in een Hospice.  6% van deze mensen in een Hospice verbleef hier langer dan 3 maanden. 1% langer dan 6 maanden (Cijfers Bron: publieksrapportage Hopevol 2022) 
Er worden regelmatig evaluatie gesprekken gevoerd. Daarin wordt overlegd of het Hospice nog de juiste omgeving is of dat het verblijf verlengd moet worden. Soms is er sprake van een onverwacht herstel. Dan wordt met de behandelend arts bekeken welke zorg verder nodig is. Doordat bijv. medicijnen aanslaan, mensen weer op krachten komen/eten en zich beter gaan voelen, kan het voorkomen dat mensen weer naar huis kunnen gaan of dat de zorg in een zorginstelling zoals verpleeghuis plaats kan vinden. Als je niet terminaal meer bent is het Hospice niet de juiste plek meer om te verblijven. Als blijkt dat mensen niet opknappen en er achteruitgang plaatsvindt, dan wordt in samenspraak met de arts verlenging aangevraagd en besproken. In geen enkel geval wordt iemand na 3 maanden gewoon buiten gezet.

Verhuizen naar een hospice

Als u naar een hospice verhuist en geen woonadres in eigen bezit of huur achterlaat, moet u dit moet doorgeven aan de gemeente. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen Rijksoverheid). Daarnaast maken de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van de gegevens in de BRP. De basisregistratie personen (BRP) kent twee soorten adressen, namelijk woonadres en briefadres.

Een woonadres is een adres waar men daadwerkelijk verblijft en daar moet je dus ingeschreven staan. Als je (tijdelijk) niet beschikt over een woonadres dan kun je bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook een instelling voor gezondheidzorg zijn (dus een hospice). Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Als je op een briefadres staat ingeschreven houdt dat in dat je daar niet feitelijk verblijft maar je staat daar dan administratief ingeschreven en bent zo voor de overheid ook bereikbaar. De briefadresgever verplicht zich namelijk dat post voor betrokkene in het bezit komt van de persoon die een briefadres heeft gekregen. Mocht je een eigen woning bezitten of de huur blijven doorbetalen (soms is dit een vereiste van een hospice omdat de gezondheidssituatie positief kan veranderen) dan hoef je je niet uit te laten schrijven bij de gemeente. Het bestaande adres kan dan blijven dienen als woonadres.

Als je naar een hospice in een andere gemeente verhuist, dan heb je dus drie opties. Als je je huidige woonadres behoudt hoeft je niets te doen. De tweede is ingeschreven worden in de andere gemeente op het adres van het Hospice. De derde mogelijkheid is kiezen voor een briefadres bij familie of anderen en de aangifte in de gemeente waar de briefadresgever woont van deze adreswijziging. De briefadresgever moet hiervoor  wel toestemming geven. Een verhuizing naar een hospice moet dan altijd aan de gemeente worden doorgegeven om uitschrijving uit de BRP te voorkomen.