Team binnen een hospice - Hospice-info

Wie werken er in een Hospice?

Team

De meeste Hospices werken multidisciplinair, dat wil zeggen dat ze met een team van artsen, verpleegkundigen en de consulent geestelijke zorg de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de unieke situatie van elke gast. Hierbij is aandacht voor alle aspecten dus zowel het lichamelijke,  het psycho-sociale als het spirituele.

Artsen
De hospice arts is een academisch opleiding afgeronde (huis)arts met gespecialiseerde kennis op palliatief gebied.

Verpleegkundigen / verzorgenden
Verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5, welke bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg te kunnen bieden (zoals beschreven in de competentiebeschrijving voor verpleegkundigen Palliatieve Zorg V&VN) en waarbij een minimaal niveau 4 verpleegkundige ook de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige is van de cliënt. Tevens is de zorgverlener die op dat moment de zorg verleent aantoonbaar geschoold in de psychosociale aspecten, pijnbestrijding en verpleegtechnische handelingen.

Vrijwilligers
Een Hospice draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de cliënten. Zij geven ondersteuning op diverse vlakken. Zij treden op als gastheer of -vrouw. Velen helpen mee in de ondersteunende verzorging van de cliënten bijvoorbeeld door te koken, een wandeling te maken of specifiekere services zoals bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling en voetmassage . Maar er zijn ook vrijwilligers die het gebouw en de tuin onderhouden, huismeesters. In sommige Hospices zijn speciale groepen zoals kookvrijwilligers, (Moes)tuinvrijwilliger, activiteitenvrijwilligers, sfeervrijwilligers, technische dienst vrijwilligers en administratieve vrijwilligers.
Zij staan altijd voor u klaar, maar dringen zich nooit op. Het gaat immers om uw leven, uw welzijn en wat u prettig vindt. e vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en worden dagelijks begeleid door een coördinator.
De vrijwilligers zijn er gemiddeld 12 uur per dag en werken per persoon één of meerdere dagdelen in de week. Sommige Hospices draaien volledig op vrijwilligers. Als u interesse hebt om vrijwilliger te worden, neem dan voor meer informatie en/of kennismaking contact met het Hospice van uw keuze op. Zij zullen u dan hierin begeleiden.

Geestelijke verzorgers
Aan het levenseinde kan er een veelheid aan vragen en (soms tegenstrijdige) gevoelens zijn. Ook voor de naasten kan het een verwarrende periode zijn. Aan het Hospice is een geestelijke verzorger verbonden. Hij of zij is er voor iedereen, ongeacht welke achtergrond iemand heeft. Ze zijn is vertrouwd met spirituele en kerkelijke tradities, maar staan ook open voor andere vragen. Ze nemen tijd en ruimte aan wat er op dat moment is en waar behoefte aan is. Desgewenst wordt er contact  met een kerkelijke gemeente, parochie of imam gelegd. Wanneer er in de thuissituatie contact is met een geestelijk verzorger is deze vanzelfsprekend van harte welkom.

Interieurverzorgers
De groep die zeker niet vergeten mogen worden binnen het team zijn de interieurverzorgers. Zij zorgen voor een hygiënische en frisse omgeving, schone kamers en nemen daardoor een belangrijk deel van de zorg voor hun rekening.