Welkom

bij Hospice-info

Ik werk als vrijwilliger bij het Hospice. De mooiste baan die ik ooit heb gehad. Ik merk dat er in mijn omgeving enorm veel vragen zijn betreffende de tijd die je er mag verblijven, de kosten en de zorg. Op deze website vindt u zoveel mogelijk informatie over de Hospices in Nederland. Ik heb de overeenkomsten tussen de verschillende Hospices als standaard gekozen. Toch zou het kunnen voorkomen dat het Hospice van uw keuze andere regels en tarieven hanteert. Ik raad u aan ook op de website van de desbetreffende Hospice te kijken en bij vragen een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding en persoonlijk gesprek.
Panorama of sick woman with cancer touching window in the hospice during treatment

Indicatie

Een hospice is er voor om de laatste maanden van iemands leven zo aangenaam mogelijk te maken. De zorg die hier wordt gegeven heet palliatieve terminale zorg. Zorg is pas palliatieve terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

shutterstock_107195039

Aanmelden

De aanmelding kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er is in alle gevallen een terminaliteitsverklaring nodig. Deze verklaring kan door de behandelend arts afgegeven worden.

shutterstock_339114656

Opname

Als u voldoet aan de voorwaarden zoals de terminaliteitsverklaring en na overleg tussen de behandelend arts en de hospice arts kunt u worden opgenomen. Een opname kan soms al binnen 24 uur plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer.

Close-up of a hand with a peripheral venous access catheter

De zorg

Als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk om het leven zo goed mogelijk af te ronden met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid of benauwdheid.

Dandelion seeds in the sunlight blowing away across a fresh green morning background

Afscheid

Het is enorm belangrijk en waardevol om in de laatste fase een goed afscheid te kunnen nemen. Er is alle ruimte en tijd bij het Hospice om dit samen of onder begeleiding , maar vooral op uw eigen manier te doen.

Nurse in apron comforting elder lady by touching her hands

Team bij een Hospice

De meeste Hospices werken multidisciplinair, dat wil zeggen dat ze met een team van artsen, verpleegkundigen en de consulent geestelijke zorg de zorg zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de unieke situatie van elke gast.

Senior woman holding her hands with painted nails on wooden walking stick

Vrijwilliger worden

Het Hospice draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de cliënten. Zij geven ondersteuning op diverse vlakken.

shutterstock_115638607

laatste wensen

Er zijn diverse stichtingen die zich belangeloos inzetten om de laatste wens van een terminaal zieke te vervullen, hier vindt u de verschillende stichtingen en contactgegevens.