De zorg

Als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk om het leven zo goed mogelijk af te ronden met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn, vermoeidheid of benauwdheid. In het Hospice is er tevens aandacht en erkenning voor zorgen en verdriet en voor vragen die opkomen door het naderende afscheid.

In het hospice werkt 24 uur per dag een vast team, bestaande uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers en een geestelijk verzorger. Bij de palliatieve zorg die zij gezamenlijk bieden, staan uw wensen centraal. De naasten kunnen -indien dit wenselijk is- bij de zorgverlening worden betrokken. Ook kan het hospice andere behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

nl_NLDutch