Wordt je verblijf in een hospice eigenlijk vergoed?

 

Dat is een vraag waar mensen zich veel mee bezig houden die voor de beslissing staan of een hospice de juiste volgende bestemming is. De zorg is heel specifiek en de vergoeding voor een hospice en palliatieve zorg is helaas niet gemakkelijk uit te leggen. Je krijgt namelijk te maken met verschillende wetten en regelingen.  Uw zorgadviseur kan u alles vertellen over uw financiële situatie / bijdrage. Het leggen van het contact met uw zorgadviseur kan rechtstreeks. Bent u al verbonden met een zorgadviseur of krijgt u zorg via de wijkverpleging / ziekenhuis dan loopt dit via hen. 

 

Welke vergoedingen zijn er?

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:

 • via de zorgverzekeraar: wijkverpleging
 • via de zorgverzekeraar: als eerstelijns verblijf
 • via het zorgkantoor: als zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Als je geen indiciatie voor Wlz-zorg hebt dan wordt de zorg volledig vergoed door de zorgverzekering en valt onder de basisverzekering. De zorg is op verschillende plaatsen mogelijk: thuis, in een hospice, in een palliatieve unit van een verpleeghuis of in een ziekenhuis. In deze situatie wordt geen eigen bijdrage gerekend. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Bijvoorbeeld voor eten en drinken. Het hospice zal hierover meer informatie geven. Palliatieve zorg valt niet onder het eigen risico.

Voor zorg vanuit de WLZ geldt wel dat je een gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Dit is je eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage onder andere op basis van uw inkomen en/of vermogen. Op www.hetcak.nl/wlz leest u hier meer over. Wilt u van tevoren een idee hebben van de hoogte van uw eigen bijdrage? Op de website van het CAK staat een handige rekenhulp of vraag het uw zorgadviseur.
Heeft u vragen over de eigen bijdrage in de Wlz? Neem contact op met het CAK, telefoonnummer:
0800 – 0087 of kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl

Soms brengt een hospice een eigen bijdrage in rekening voor bijvoorbeeld eten, drinken, de wasserette, schoonmaak en ander dagelijks onderhoud. Als de patiënt andere wensen heeft, kan de eigen bijdrage nog hoger uitvallen. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor deze eigen bijdrage. Kijk voor de vergoedingen voor de eigen bijdrage uit je aanvullende verzekering op: https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/terminale-zorghospice

De begrippen

 • ZVW
  Staat voor Zorgverzekeringswet. Dit is de wet die de verplichte basisverzekering voor iedereen regelt. De wet is gestart op 1 januari 2006 en heeft de Ziekenfondswet vervangen.
 • PGB
  Staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een budget waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Je hoeft je dan niet te houden aan de contracten van je zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor.
 • Zorg in natura
  Bij zorg in natura kiest de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor naar welke zorgaanbieder je gaat. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt.
 • Zorgprofiel VV
  Staat voor Zorgprofiel Verpleging en Verzorging. Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid en soort zorg nodig heeft bestaan er zorgprofielen. Zorgprofiel VV is daar één van.
 • WLZ
  Staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wet is voor mensen die continue intensieve zorg nodig hebben.
 • WTZI
  Staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. Hierin staan de eisen waaraan zorginstellingen die zorg willen bieden op basis van de ZVW of de WLZ moeten voldoen.
 • MPT en VPT
  Staat voor Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis. Dit zijn pakketten die je samen met je zorgaanbieder samenstelt. De pakketten bestaan uit verschillende soorten zorg uit de WLZ.
 • Kleinschalig wooninitiatief
  Dit is een woonproject van jongeren of volwassenen met een beperking. Zij huren samen een woning en regelen zelf de nodige zorg en ondersteuning.

   

  Hieronder een beslisboom schema waar de stappen uitgelegd worden en welke palliatieve zorg je wilt of kunt krijgen. 

  nl_NLDutch